PREVENIREA DEȘEURILOR

PROGRAM DE PREVENIRE SI REDUCERE A CANTITATILOR DE DESEURI GENERATE DIN ACTIVITATEA PROPRIE IN ANUL 2023

Date de identificare a societatii

Utilizatorul: CANTOR CONFMET SRL, cu sediul in loc. Cluj-Napoca, str. Cheile Baciului, nr. 2, jud. Cluj

Cod fiscal: RO216536

Nr. inreg la ORC: J12/2051/1991

Telefon: 0726/281696

Email: cantor_confmet@yahoo.com

Profilul de activitate al unitatii este de:

 • productie caroserii pentru autovehicule, fabricarea de remorci si semiremorci.

Procesul tehnologic se desfasoara in urmatoarele etape:

 • Reparatii caroserii: preluare lucrare, demontare repere avariate, confectionare elemente avariate, aprovizionare/confectionare elemente auxiliare necesare, inlocuire elemente avariate cu piese noi sau reparate si vopsite, control final, livrare.
 • Confectionare caroserii noi: preluarea lucrarii, transport materiale la locul de munca, prelucrare materiale si semifabricate, fabricare module, montare module pe caroserii, control final, predare masina.

Activitatea principală:

Domeniul de activitate principal: conform codificarii (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2)

 • 2920 – Productia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci si semiremorci

Activitatea se desfăşoară la punctul de lucru din: Cluj-Napoca, str. Cheile Baciului, nr. 2, jud. Cluj. Pentru acest punct de lucru, APM Cluj a emis Autorizatia de Mediu nr. 292 din 05.12.2022.

Prezentul program de prevenire si reducere a cantitatii de deseuri, a fost elaborat in conformitate cu cerintele OUG 92/2021 privind regimul deseurilor, art. 44: „persoana juridică ce exercită o activitate de natură comercială sau industrială, pentru care autoritatea competentă pentru protecția mediului a emis o autorizație de mediu/autorizație integrată de mediu, având în vedere rezultatele unui audit de deșeuri, este obligată să întocmească și să implementeze un program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate din activitatea proprie sau, după caz, de la orice produs fabricat, inclusiv măsuri care respectă un anumit design al produselor, și să adopte măsuri de reducere a periculozității deșeurilor”.

Societatea a dezvoltat si implementat un program de reducere a cantitatilor de deseuri generate, prin asigurarea in principal a colectarii selective a deseurilor reciclabile, predarea periodica a deseurilor valorificabile catre societatile autorizate si controlul amanuntit al produselor achizitionate/comercializate, fiind astfel redusa in special cantitatea de deseuri ce este predata spre eliminare finala in depozitele de deseuri.

Deseurile generate in unitate sunt:

Cod deseu Denumire deseu Sursa generatoare Operatiune valorificare/ eliminare Cod operatiune Denumire operatiune
20 03 01 Deseu menajer Personal Valorificare
R12 Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
15 01 01 Ambalaje de hartie si carton Aprovizionare Valorificare
R12 Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
15 01 02 Ambalaje de materiale plastice Aprovizionare Valorificare
R12 Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
15 01 03 Ambalaje de lemn Aprovizionare Valorificare
R12 Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
12 01 01 Pilitura si span feros Productie caroserii auto Valorificare
R12 Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
12 01 03 Pilitura si span neferos Productie caroserii auto Valorificare
R12 Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
20 01 40 Metale – feroase Productie caroserii auto Valorificare
R12 Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
20 01 39 Polistiren Productie caroserii auto Valorificare
R12 Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
16 01 22 Componente fara alta specificatie – fibra de sticla Productie caroserii auto Valorificare
R12 Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
15 01 10* Ambalaje care contin reziduri sau sunt contaminate cu substante contaminate Productie caroserii auto Valorificare
R12 Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
15 02 02* Absorbanti, materiale filtrate Productie caroserii auto Valorificare
R12 Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11

Gestionarea deseurilor generate

 • Deseurile rezultate din activitate sunt colectate separat, pe fiecare tip de deseu;
 • Deseurile sunt depozitate astfel incat sa nu afecteze mediul inconjurator, in recipiente de plastic/ metal/ saci, etc., etichetate corespunzator codului deseului. Se va evita formarea de stocuri care ar putea prezenta risc de incediu sau mirosuri etc. pentru vecinatati.
 • Locul de depozitare a deseurilor reciclabile/ valorificabile este inchis, pe platforma betonata, prevazut cu un acoperis si ferit de intemperii;
 • Deseurile periculoase se stocheaza in recipiente metalice, rezistente la soc mecanic si termic, inchise etans;
 • La predarea deseurilor se solicita si sunt pastrate conform legislatiei, formularele doveditoare privind trasabilitatea deseurilor periculoase sau nepericuloase;
 • Se va evita formarea de stocuri care ar putea pune in pericol sanatatea umana si ar dauna mediului inconjurator (riscuri de poluare a apei, aerului, solului, fauna, flora, generare de mirosuri, risc deincediu pentru vecinatati);
 • Transportul deseurilor se realizeaza numai de catre operatori economici care detin autorizatie de mediu, conform legislatiei in vigoare pentru activitatile de colectare/ stocare temporara/ tratare/ valorificare/ eliminare;
 • Se vor completa in totalitate (cantitate, categorie deseuri, persoana responsabila) formularele de incarcare-descarcare deseuri nepericuloase (anexa 3) sau formularele de expeditie/ transport deseuri periculoase (anexa 2) pentru asigurarea trasabilitatii deseurilor generate. Anexele se completeaza pentru fiecare tip de deseu, in conformitate cu HG 1061/2008 privind transportul deseurilor pe teritoriul Romaniei. Acestea vor fi semnate si stampilate de catre, generator, transportator si colectorul/ valorificatorul/ eliminatorul final autorizat, un exemplar revenindu-i producatorului de deseuri (generatorul, cel care preda aceste deseuri). Acest exemplar poate fi trimis si prin fax sau posta, cu confirmare de primire, catre generator, care il pastreaza ca parte a evidentei gestiunii deseurilor intocmita in conformitate cu HG 856/2002.
 • Deseurile periculoase pot fi transportate fara alte aprobari de la autoritati competente (APM, ISU) doar daca intr-un an (indiferent de numarul transporturilor efectuate), cantitatea totala este mai mica de 1 tona. Pentru cantitati anuale mai mari de 1 tona se va respecta regimul strict de inregistrare si avizare prevazut in HG 1061/2008.
 • Sunt incheiate contracte cu operatori economici autorizati din punct de vedere a mediului, in vederea valorificarii/ eliminarii deseurilor:

 • deseuri metalice feroase si neferoase – sunt colectate de catre societatea GOGECO SRL, in baza contractului nr. 206A din 21.06.2022;
 • deseurile de ambalaje de carton, amestec de hartie, polistiren, lemn si folie color – sunt colectate de catre societatea RECYCLE INTERNATIONAL SRL, in baza contractului nr. CJ316 din 24.10.2019;
 • deseurile de ambalaje de lemn (paleti) – sunt colectate de catre societatea GDI ELECTRIC CAB SRL, in baza contractului nr. 10 din 26.06.2017;
 • componentele fara alta specificatie – sunt colectate de catre societatea BIO – PAK SRL, in baza contractului nr. BI-IND 151 din 11.07.2022;
 • deseurile de ambalaje contaminate, absorbanti, materiale filtrante – sunt colectate de societatea DDI ECOMAX PLUS SRL, in baza contractului nr. 149 din 21.10.2015;
 • deseurile municipale amestecate sunt colectate de societatea SUPERCOM SA, in baza contractului nr. CJL101CJNAE – 002852;

Masuri privind prevenirea si reducerea cantitatilor de deseuri generate

Activitatile desfasurate trebuie sa tina cont intotdeauna de o ierarhie a optiunilor de gestionare a deseurilor, conform fig. 1.

Optiunea cea mai putin avantajoasa

Optiunea cea mai avantajoasa

Figura. 1 Piramida gestionarii deseurilor

Prima optiune este prevenirea producerii de deseuri prin alegerea, inca din faza de proiectare, a celor mai bune tehnologii. Daca evitarea producerii de deseuri nu este intotdeauna posibila, atunci trebuie minimizata cantitatea de deseuri generata prin reutilzare, reciclare si valorificare energetica. Astfel, colectarea selectiva a deseurilor in vederea valorificarii acestora contribuie la reducerea cantitatii de deseuri ce sunt eliminate prin depozitare.

Etapa de eliminare a deseurilor trebuie aplicata numai dupa ce au fost folosite toate celelalte mijloace, in mod responsabil, astfel incat sa nu produca efecte negative asupra mediului.

Cantitatile de deseuri generate sunt centralizate in evidenta gestiunii deseurilor care se completeaza lunar, in conformitate cu HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase. Raportul privind evidenta gestiunii deseurilor se transmite lunar si/sau anual catre Agentia competenta pentru Protectia Mediului.

Măsurile specifice privind prevenirea și/ sau reducerea cantităților de deșeuri rezultate din activitatea proprie poate firealizată prin implementarea unor politici și practici cum ar fi:

 • Gestionarea eficienta a hartiei/ cartonului:

 • Evitarea generarii deseurilor si reducerea folosirii hartiei:

 • Printarea doar daca este absolut necesar
 • Printare pe cat posibil fata-verso
 • Micsorarea fontului, rezultand astfel mai putine pagini printate
 • Reutilizarea hartiei ca si ciorne (unde este posibil)
 • Arhivarea documentelor in format electronic si folosirea cu precadere a documentelor in format electronic

 • Amplasarea optima in birouri si utilizarea recipientilor pentru colectare selectiva a hartiei/maculaturii;
 • Informarea angajatilor in legatura cu tipurile de hartie/carton care se pot recicla
 • Reutilizarea ambalajelor de carton;
 • Predarea selectiva a deseurilor de hartie si carton catre agentii economici autorizati in domeniul reciclarii;
 • Evitarea achizitionarii de echipamente/ materiale supra ambalate.

 • Gestionarea eficienta a ambalajelor din materiale plastice/ metal/ lemn:

 • Amplasarea optima si utilizarea recipientilor pentru colectarea selectiva a deseurilor de ambalaje generate pe amplasament.
 • Achizitionarea de produse neambalate sau produse fara ambalaje excesive.
 • Reutilizarea ambalajelor de lemn/plastic utilizate pentru transportul produselor comercializate si ramase pe amplasament in urma dezambalarii.
 • Incurajarea achizitiei unor tipuri de produse cu ambalaje pentru care exista tehnologii de reciclare/valorificare.

 • Gestionarea cantitatii de polistiren si fibra de sticla

 • Achizitionarea placilor de polistiren si fibra de sticla la dimensiuni potrivite pentru a se elimina taieturile numeroase si generarea de deseuri de polistiren si fibra de sticla;

 • Imbunatatirea controlului inventarului:

 • Mentinerea unei evidente clare cu privire la termenele de valabilitate pe fiecare categorie de produse in parte.
 • Achizitionarea de substante chimice periculoase numai la comanda si in cantitati minime pentru a evita formarea de stocuri si expirarea acestora.
 • Distribuirea de substante chimice cu termen de garantie limitat de folosire din stocul deja existent, mai vechi, inaintea distribuirii stocului cel nou.
 • Restrictii la cumparare a unor produse ce sunt supraambalate.
 • Alegerea furnizorilor care comercializeaza produse “verzi” in masura in care este posibil din punct de vedere tehnic.

 • Reducerea cantitatilor de ambalaje contaminate:

 • Achizitionarea produselor lichide in recipienti de volum mare pentru evitarea producerii de deseuri de ambalaje care contin reziduri sau sunt contaminate cu substante periculoase.
 • Achizitionarea substantelor periculoase la comanda si calcularea cantitatilor necesare desfasurarii activitatii (rasina, diluanti, adezivi), pentru evitarea formarii stocurilor si/ sau expirarea acestora.
 • Prospectarea pietei in vederea identificarii produselor eco folosite in procesele tehnologice.
 • Respecarea procedurilor de lucru in vederea evitarii deteriorarii ambalajelor produselor periculoase.
 • Elaborarea listei ce cuprinde deseurile periculoase/ nepericuloase.
 • Evaluarea riscurilor privind gestiunea deseurilor periculoase.

 • Instruirea angajatilor cu privire la:

 • Importanta prevenirii generarii deseurilor si obligatia reutilizarii produselor si a colectarii selective a deseurilor.
 • Constientizarea si sporirea atentiei in ceea ce priveste colationarea documentelor inainte de tiparire in scopul reducerii numarului de printuri gresite.
 • Utilizarea bazei de date si a altor materiale in format electronic, precum si a corespondentei electronice (facturi, adrese, contracte, lucrari) si salvarea acestora in format electronic.
 • Incurajarea furnizorilor de materiale de intretinere/ curatenie, apa, etc., sa aplice principiul schimbarii ambalajelor vechi (cutii, bidoane, sticle, navete, etc.) in scopul reducerii cantitatilor de deseuri de ambalaje.
 • Instruirea personalului cu privire la consumul rational de resurse (apa, energie electrica, energie termica).

Elaborat:

PROTEHNIC BODEA SRL